Mitä J. Jokisella on eväänä?

Joensuun kaupunginkirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjaston J. Jokisen eväät - lastensivustolla esitellään lastenkirjallisuutta ja muuta aineistoa teemoittain ja aiheittain. Lisäksi lapset voivat kirjoittaa kirja-arvioita lukemistaan kirjoista ja lähettää ne julkaistavaksi sivustolla. Sivuilla on sekä kirjaston henkilökunnan että lasten antamia lukuvinkkejä.

Teemat eivät pyri kattamaan kirjallisuutta tai kirjaston kokoelmia sataprosenttisesti, ne toimivat enemmänkin kimmokkeena lasten omille lukuideoille, koulun tai päiväkodin teemapäiviin tms. Kirjavalikoimat on tarkoitettu paitsi lapsille lukuvinkeiksi, myös opettajille, vanhemmille ja muille lastenkirjallisuudesta kiinnostuneille. Jokunen- kirjastojen asiakkaat hyötyvät joidenkin valikoimaluetteloiden kohdalla suorasta pääsystä webkirjasto Intron saatavuustietoihin. Sivuston avulla voi samalla harjoitella webkirjaston käyttöä ja aineiston hakua.

Sivuston julkaisemisen yhteydessä 1. marraskuuta 2004 kirjasto käynnisti lukemiskampanjan, johon osallistui lukuvuoden 2004–2005 loppuun saakka 18 alakoululuokkaa Joensuun, Pyhäselän ja Kiihtelysvaaran kuudesta eri koulusta. Kampanjassa mukana olevien luokkien oppilaat kirjoittivat kirja-arvioita ja lähettivät ne sivustolla julkaistavaksi.

Sivuston tekoon on saatu avustusta Opetusministeriöltä. Sivut on toteuttanut Ulla Pötsönen.

Lisätietoja:
pääkirjaston lastenosasto puh. 013-267 6202
linkki palaute-sivulle